RSS

Monthly Archives: November 2013

Sa Iyo (For You)

I just got this piece of poetry which I wrote and recited during interment a decade ago. It was dedicated to my grandfather who passed away that time. Now I am sharing this to the world.

Sa Iyo

Sa iyo na nagmula
Ang binhi ng pagkabata
Higit na mapagparaya
At mapagkalinga
 
Sa iyo natutunan
Kung pa’no tutugunan
Sagutin ang kahirapan 
Ng maikling kwentuhan
 
Sa ‘yo namin nakita
Huwaran ni ama
Haligi ng pamilya
Kanlungan ng saya
 
Sa ‘yong panahon 
Ay naging mahinahon
Sa lahat ng hamon
Ng buhay sa maghapon
 
Sa ‘yong mga k’wento
Kami ay nangatuto
Sa giyera at multo
Na pinapanakot n’yo
 
Sa ‘yong kanlungan
Kalinga ang naranasan
Sa hirap at kasiyahan
Ika’y aming nasamahan
 
Sa ‘yong pagtatakipsilim
Kami’y naninimdim
Sugat man sa damdamin
Ay aming tatanggapin
 
Sa aming huling pagsilay
Huling sulyap sa ‘yong buhay
Ito ang aming pagpupugay
Sa buhay mong alay
 

Wherever you are, lolo Omeng, stay at peace; and to your son, our dad: Alfredo, Freddie, Pidok, Dok-Fi or to whatever name it would be appropriate, we both missed you. This piece is for both of you.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 6, 2013 in Personal

 

Tags: , , ,